| Autor: redakcja1

Stwierdzenie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska nr 20 w 2024 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Stwierdzenie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Ognisko HPAI nr 20 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 21 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 10 560 kaczek rzeźnych w miejscowości Kałduny, gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r. stwierdzono 20 ognisk HPAI u drobiu, 2 ogniska HPAI u ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 9 ognisk HPAI u ptaków dzikich.


Tagi:
źródło: