| Autor: redakcja1

Stwierdzenie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. mazowieckim

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 65 w 2023 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Stwierdzenie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. mazowieckim
Ognisko HPAI zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym położonym w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody, powiat siedlecki, woj. mazowieckie, w którym  utrzymywano 66 228 indyków rzeźnych.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby w związku ze stwierdzeniem w gospodarstwie ogniska HPAI zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 19 grudnia 2023 stwierdzono 65 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu, 138 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich oraz 1 ognisko u ptaków utrzymywanych w niewoli. Poprzednie, tj. 64 w 2023 r. ognisko HPAI u drobiu zostało stwierdzone 7 grudnia 2023 r. w woj. zachodniopomorskim w gospodarstwie komercyjnym.


Tagi:
źródło: