| Autor: redakcja1

W kwietniu 2017 r. ceny jaj w UE prawie o 20% wyższe niż przed rokiem

Według danych Komisji Europejskiej, w kwietniu 2017 r. średnia cena jaj konsumpcyjnych (w kategorii L i M) w UE w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,9% do 131,77 EUR/100 kg.

W kwietniu 2017 r. ceny jaj w UE prawie o 20% wyższe niż przed rokiem

Ceny jaj


Cena ta była o 19% wyższa od notowanej w kwietniu 2016 r., co w pewnym stopniu było związane z inną datą Wielkanocy (w 2016 r. przypadła ona na 27 marca). Wśród siedmiu największych producentów jaj w UE, w relacji rocznej, największy wzrost cen odnotowano w Hiszpanii (o 41%) oraz w Niemczech (o 38%). W Holandii ceny jaj w kwietniu br. były o 32% wyższe niż przed rokiem, a w Polsce, wyrażone w EUR zwiększyły się o 18%. Poziom cen we Francji był o 12% wyższy, a we Włoszech o 8%.
 
Według ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas, jedynie w Wielkiej Brytanii, ceny jaj spożywczych były o 7% niższe niż przed rokiem jednak związane to było przede wszystkim z osłabieniem funta, gdyż ceny wyrażone w GBP wzrosły o 1%.
 
Warto zauważyć, że od stycznia do kwietnia 2017 r. (na postawie danych tygodniowych) ceny jaj konsumpcyjnych w UE wzrosły o 5,9% podczas gdy przeciętnie w poprzednich pięciu latach w tym okresie ceny obniżały się o 1,9%. Co więcej, po raz pierwszy od października 2015 r. poziom cen jaj w kwietniu 2017 r. był zbliżony do średniej dla danego miesiąca z ostatnich pięciu lat.
 
Analizując ceny jaj spożywczych w Polsce, należy zauważyć, że w pierwszych czterech miesiącach 2017 r. tygodniowa zmienność cen była znacznie większa niż przed rokiem. Współczynnik zmienności dla tygodniowego indeksu cen jaj konsumpcyjnych BGŻ BNP Paribas (obliczany na podstawie danych MRiRW) w okresie I-IV 2017 r. wyniósł 7,6%, podczas gdy dla analogicznego okresu przed rokiem wyniósł 3,6%.


Tagi:
źródło: