| Autor: redakcja1

Wystąpienie ognisk i przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że ostatnie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało stwierdzone 9 sierpnia w 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym zlokalizowanym w województwie mazowieckim.

Wystąpienie ognisk i przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
W okresie od 1 stycznia do 26 sierpnia br. na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB Puławy w Polsce potwierdzono łącznie 339 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz 90 ognisk HPAI u dzikiego ptactwa lub ptaków utrzymywanych w niewoli. Ostatni przypadek HPAI u ptactwa dzikiego został potwierdzony w dniu 2 maja 2021r. u bociana białego (Ciconia ciconia), znalezionego na terenie województwa mazowieckiego, a u ptaków utrzymywanych w niewoli - 18 czerwca 2021 r.  
 
Wstąpienie ognisk HPAI w okresie od 1 do 26 sierpnia 2021 r. odnotowano na terytorium Estonii, Finlandii, Niderlandów i Norwegii - zestawienie w poniższej tabeli.
 
Monitoring sytuacji epizootycznej dotyczącej ognisk  HPAI  stwierdzonych w sierpniu br. u dzikiego ptactwa i ptaków utrzymywanych w niewoli
 
kraj
liczba przypadków
od 01 do 08 sierpnia
1.Finlandia
2
od 09 do 15 sierpnia
1.Finlandia
2
2.Niderlandy
1
3. Norwegia
1
od 16 do 22 sierpnia
1.Finlandia
4
2.Niderlandy
1
3.Estonia
1
od 23 do 26 sierpnia
1.Finlandia
5
2.Niderlandy
2
 
W tabeli poniżej zawarto podsumowanie liczby ognisk HPAI u drobiu oraz ptactwa dzikiego i ptaków utrzymywanych w niewoli w państwach członkowskich UE i niektórych państwach trzecich w okresie od 1 stycznia do 26 sierpnia 2021 r. na podstawie zgłoszeń w systemie ADIS (Animal Disease Information System).
 
kraj
Liczba ognisk HPAI drobiu
Liczba ognisk HPAI u ptaków dzikich oraz u ptaków utrzymywanych w niewoli
Francja
439
12
Niemcy
209
828
Polska
339
90
Węgry
7
3
Niderlandy
3
58
Szwecja
15
101
Dania
12
236
Finlandia
1
47
Litwa
39
27
Łotwa
0
37
Estonia
2
35
Belgia
1
14
Czechy
37
28
Słowacja
2
6
Bułgaria
8
2
Rumunia
8
8
Włochy
3
3
Hiszpania
0
2
Austria
0
30
Irlandia
0
11
Chorwacja
0
3
Grecja
0
4
Ukraina
6
4
Norwegia
0
28
Serbia
0
3
Szwajcaria
0
2
Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)(2021-)
2
1
Kosowo
20
0
 


Tagi:
źródło: