| Autor: redakcja1

Zagrożenie związane z przekroczeniem maksymalnego limitu pozostałości lazalocydu w jajach konsumpcyjnych klasy A

W komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozostałości antybiotyku-kokcydiostatyku o nazwie lazalocyd w jajach konsumpcyjnych klasy A przedstawione zostały do wiadomości publicznej informacje pozwalające konsumentom na pełną identyfikację jaj podlegających wycofaniu z obrotu, zgodnie z decyzją właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej.

Zagrożenie związane z przekroczeniem maksymalnego limitu pozostałości lazalocydu w jajach konsumpcyjnych klasy A
Jaja oznaczone kodem na skorupce 3 – PL 30211306, z terminami przydatności do spożycia: od 15.06.2018 do 06.07.2018 podlegają wycofaniu. Na opakowaniach (wytłaczankach) wycofywanych jaj oprócz terminu przydatności do spożycia podany jest także weterynaryjny numer identyfikacyjny 30215904 identyfikujący zakład, w którym wycofywane jaja były zapakowane w opakowania jednostkowe. W związku z tym, że kwestionowane jaja trafiły do różnych sprzedawców detalicznych, mają one różne nazwy handlowe.
 
Identyfikacja wycofywanych jaj jest więc możliwa przede wszystkim na podstawie:
  • kodu na skorupce – 3 – PL 30211306,
  • weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podanego na opakowaniu – 30215904,
  • terminu przydatności do spożycia – od 15.06.2018 do 06.07.2018.
W związku z koniecznością dokonania oceny ryzyka zagrożenia dla konsumentów, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii opracował opinię na temat zagrożenia związanego z przekroczeniem maksymalnego limitu pozostałości lazalocydu w jajach.
 
Jak podaje Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, aby doszło do przekroczenia wartości ADI [akceptowalne dzienne spożycie (ang. Acceptable Daily Intake – ADI) oznacza maksymalną ilość substancji w przeliczeniu na kilogram masy ciała, która może być spożywana codziennie z żywnością bez znaczących negatywnych skutków dla zdrowia przez całe życie] i tym samym wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, osoba dorosła musiałaby codziennie spożywać ww. jaja ze stwierdzonym przekroczeniem lazalocydu, a także mięśnie, skórę i tłuszcz, wątrobę oraz nerki – które zawierałyby ww. substancję na maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Taki scenariusz nie jest jednakże prawdopodobny. 
 
Należy jednak podkreślić, że niewłaściwe i niezgodne z obowiązującymi przepisami stosowanie antybiotyków – kokcydiostatyków, w tym w weterynarii i hodowli zwierząt, może przyczyniać się do masowego  rozprzestrzeniania opornych drobnoustrojów. W związku z powyższym, wycofanie ma na celu przede wszystkim zapobieganie pobraniu nawet niewielkich dawek ww. substancji z żywnością, która może przyczyniać się do nasilenia antybiotykooporności.


Tagi:
źródło: