| Autor: redakcja1

Zakaz importu mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych niepoddanych obróbce cieplnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zakaz nie obejmuje mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również produktów jajecznych poddanych obróbce cieplnej.

Zakaz importu mięsa drobiowego i jaj konsumpcyjnych niepoddanych obróbce cieplnej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Służba weterynaryjna Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) poinformowała Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) o wprowadzeniu zakazu importu nieprzetworzonego mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego, jak również nieprzetworzonych jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych z całego terytorium Polski w związku z potwierdzeniem w naszym kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Ponadto właściwy urząd ZEA poinformował GIW o obowiązującym w dalszym ciągu zakazie importu domowego i dzikiego żywego ptactwa, ptaków ozdobnych, jaj wylęgowych oraz ich produktów nieprzetworzonych termicznie do momentu ustabilizowania się sytuacji epizootycznej w Polsce w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków.



Tagi:
źródło: