| Autor: redakcja1

Znakowanie jaj w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania jaj, którą objęto 93 podmioty detaliczne.

Znakowanie jaj w 2022 r.
Sprawdzono 143 partie jaj, z czego 18 zakwestionowano (12,6%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
  • Klasy wagowej (brak lub nieprawidłowa klasa wagowa, podanie dwóch klas wagowych zamiast jednej właściwej).
  • Daty minimalnej trwałości (niewłaściwy format, nieczytelny zapis, nieprawidłowe informacje dotyczące jej wskazania na opakowaniu).
  • Braku lub nieczytelnego kodu producenta.
  • Braku: oznakowania, numeru zakładu pakowania, objaśnienia znaczenia kodu producenta, klasy jakości.
  • Stosowania szaty graficznej sugerującej inny chów niż klatkowy.
  • Użycia określenia „wiejskie” dla jaj z chowu klatkowego.
 


Tagi:
źródło: