| Autor: redakcja1

UE: Konieczna skuteczniejsza walka z bezrobociem

Obywatele oczekują, że Unia Europejska podejmie większe wysiłki w walce z bezrobociem, które obecnie wynosi w UE 8,6%. 77% respondentów uważa, że UE powinna podejmować więcej działań w walce z bezrobociem - wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Thomas Händel, przewodniczący parlamentarnej komisji ds. zatrudnienia, wzywa liderów UE do "wysiłku na rzecz zapewnienia inwestycji i wysokiej jakości, zrównoważonego zatrudnienia".

UE: Konieczna skuteczniejsza walka z bezrobociem

Bezrobocie w UE

Bezrobocie w UE w maju 2016 roku kształtowało się na poziomie 8,6%, co jest najniższym wynikiem od wiosny 2009 roku. Bezrobocie młodych sięga 18,6%. Należy zaznaczyć, że poziom bezrobocia jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych państwach członkowskich i waha się od 4% w Czechach do 24% w Grecji.
 
Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że walka z bezrobociem jest wg Europejczyków drugim po terroryzmie obszarem, w którym UE powinna podjąć więcej działań. 77% respondentów z UE (69% badanych Polaków) chce więcej działań na poziomie UE, a 69% Europejczyków (i 59% Polaków) uważa dotychczasowe działania za niewystarczające.
 
- Wyniki Eurobarometru pokazują, że cel, dla którego UE została powołana, czyli zakończenie wojny, już nie wystacza. Nowe zaufanie do Europy musi opierać się na sprawiedliwości społecznej, zakończeniu bezrobocia i biedy. Co czwarta osoba żyje na albo poniżej granicy biedy wg OECD, bezrobocie młodych kształtuje się na nieakceptowalnym poziomie, a wzrost liczby miejsc pracy pozbawionych zabezpieczenia sprawie, że coraz więcej ludzi wątpi w zobowiązanie, które leży u podstawe UE: więcej doborbytu poprzez współpracę - uważa Thomas Händel, przewodniczący parlamentarnej komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych.

Działania UE w walce z bezrobociem
 
Walka z długotrwałym bezrobociem jest jednym z priorytetów Komisji Europejskiej kierowanej przez Jean-Claude'a Junckera, a strategia Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego obejmuje pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które musimy osiągnąć do 2020 r. Dzięki strategii do 2020 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma zmniejszyć się o co najmniej 20 mln.
 
W lutym PE przyjął nowelizację przepisów dotyczących działania Sieci Europejskich Ofert Pracy (EURES). Celem jest przeciwdziałanie bezrobociu poprzez lepsze dopasowanie podaży i popytu na rynku pracy UE. Nowe przepisy lepiej niż dotychczas uwzględniają potrzeby ludzi młodych i specyfikę regionów transgranicznych.
 
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych została uruchomiona, aby dodatkowo wesprzeć młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat w regionach, gdzie stopa bezrobocia wśród młodzieży przekroczyła 25 proc. w 2012 r.
 
Inicjatywa skierowana jest zwłaszcza do młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo (młodzież NEET), w tym do młodzieży długotrwale bezrobotnej lub tych, którzy nie zarejestrowali się jako osoby poszukujące pracy.
 
Dzięki Europejskiemu Funduszowi Dostosowania do Globalizacji (EGF) pomoc otrzymują osoby, które utraciły zatrudnienie ze względu na proces globalizacji lub kryzys gospodarczy w Europie.

Na lipcowej sesji plenarnej posłowie wezwali do wprowadzenia zmian w wieloletnich ramach finansowych, aby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak masowe migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy bezrobocie ludzi młodych. W czerwcu Komisja Europejska ogłosiła agendę na rzecz umiejętności.


Tagi:
źródło: