Stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w parówkach z szynki

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: stwierdzenie bakterii Listeria monocytogenes w parówkach z szynki.

Stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w parówkach z szynki
Zagrożenie
Bakterie Listeria monocytogenes wykryto w jednej z pięciu próbek produktu w ilości 330 jtk/g (jednostek tworzących kolonię/gram), podczas gdy zgodnie z prawem żywnościowym w żadnej z pięciu badanych próbek nie może być więcej niż 100 jtk/g.
Szczegóły dotyczące produktów
  • Produkt – dane na etykiecie: Parówki z Szynki. Simply food 200g
  • Kraj pochodzenia – Polska
  • Producent – Zakłady Mięsne UNIMIĘS Spółka akcyjna, ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 12030323.
  • Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek: Madej Wróbel Sp. z o.o., ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL24720306 WE.
  • Oznaczenie partii produkcyjnej – 180524001, nr operatora 28
  • Termin przydatności do spożycia: należy spożyć do: 16.06.18
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli
Główny Inspektor Sanitarny:
  • poinformował o powyższych wynikach Głównego Lekarza Weterynarii w celu podjęcia odpowiednich działań kontrolnych oraz przygotowania listy dystrybucyjnej w celu bezzwłocznego wycofania powyższej partii produktu z obrotu handlowego,
  • przekazał informacje odpowiednim organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu bezzwłocznego wycofania powyższej partii produktu z obrotu handlowego.
Zalecenia dla konsumentów
Nie należy spożywać parówek o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.


Tagi:
źródło: