Główny Inspektorat Sanitarny

 • 2018-07-26

  Obecność bakterii z grupy coli w wodzie źródlanej niegazowanej

  Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wycofanie wody przez producenta w związku z obecnością bakterii z grupy coli w wodzie źródlanej niegazowanej pn. Józefowianka 1,5l i 0,5l oraz w wodzie źródlanej niegazowanej pn. Świętokrzyska 1,5l i 0,5l.

 • 2018-07-24

  Bakteria Listeria monocytogenes w twarogu sernikowym

  Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: dobrowolne wycofanie produktu przez przedsiębiorcę w związku ze stwierdzeniem bakterii Listeria monocytogenes w twarogu sernikowym.

 • 2018-07-23

  GIS ostrzega przed barszczem Sosnowskiego!

  W ciepłe i słoneczne dni chętnie korzystamy ze spacerów na skrajach pól, łąk i lasów, podczas których możemy spotkać na swojej drodze barszcz Sosnowskiego. Choć mało kto wie o tej roślinie to jest ona bardzo niebezpieczna! Przepis GIS na bezpieczne wakacje! Uważaj na barszcz Sosnowskiego!

 • 2018-07-19

  GIS w sprawie mrożonych warzyw

  Firma Greenyard Frozen Poland podjęła zapobiegawcze działania w celu dobrowolnego wycofania mrożonych warzyw z uwagi na potencjalne ryzyko występowania w nich bakterii Listeria monocytogenes, związane z użytym do produkcji surowcem (kukurydzą).

 • 2018-07-13

  Stwierdzenie bakterii Salmonella Enteritidis w jajach spożywczych

  W jajach spożywczych stwierdzono obecność bakterii Salmonella Enteritidis.

 • 2018-07-10

  Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie mrożonych warzyw

  Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że większość mrożonych warzyw, w tym kukurydzę słodką, należy ugotować przed spożyciem.

 • 2018-07-05

  Stwierdzenie bakterii Listeria monocytogenes w kiełbasie śląskiej z szynki ekstra!

  W kiełbasie śląskiej z szynki ekstra stwierdzono stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes.

 • 2018-06-25

  Zagrożenie związane z przekroczeniem maksymalnego limitu pozostałości lazalocydu w jajach konsumpcyjnych klasy A

  W komunikacie z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego poziomu pozostałości antybiotyku-kokcydiostatyku o nazwie lazalocyd w jajach konsumpcyjnych klasy A przedstawione zostały do wiadomości publicznej informacje pozwalające konsumentom na pełną identyfikację jaj podlegających wycofaniu z obrotu, zgodnie z decyzją właściwego organu Inspekcji...

 • 2018-06-15

  Stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes w parówkach z szynki

  Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: stwierdzenie bakterii Listeria monocytogenes w parówkach z szynki.

 • 2018-05-18

  Sezon na kleszcza! GIS ostrzega!

  Wiosna i miesiące letnie sprzyjają częstszemu korzystania z form wypoczynku na świeżym powietrzu w parkach i lasach oraz noszeniu lżejszego ubioru, zwiększają równocześnie ryzyko pokąsania przez kleszcze mogące przenosić groźne dla zdrowia, bakterie, wirusy i pierwotniaki.

 • 2018-04-27

  Kontrole gastronomii w sezonie letnim

  Spełnianie przez przedsiębiorców obowiązujących wymagań z zakresu prawa żywnościowego jest kontrolowane przez organy urzędowej kontroli żywności – zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzór sanitarny m.in. nad zakładami żywienia zbiorowego (m.in. restauracjami, barami, smażalniami) oraz sklepami i kioskami spożywczymi.

 • 2018-01-18

  Produkty mleczne potencjalnie skażone bakterią Salmonelli na polskim rynku

  Główny Inspektor Sanitarny informuje, że poprzez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) uzyskał informację, że firma Lactalis, w związku z zaangażowaniem się francuskiej strony rządowej w sprawę (zgodnie z informacją Ambasady RP w Paryżu), zdecydowała o rozszerzeniu procesu wycofywania produktów potencjalnie zanieczyszczonych na wszystkie...