Główny Inspektorat Sanitarny

 • 2019-06-24

  GIS odnośnie możliwości kupowania żywności do własnych opakowań przyniesionych przez klientów

  W zakresie wymagań higienicznych przedsiębiorcy branży spożywczej są obowiązani do przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

 • 2019-06-18

  GIW odnośnie 5 ogniska ASF w 2019 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 5 ogniska ASF w Polsce w 2019 r.

 • 2019-06-10

  Nie dla johimby lekarskiej i przęśli w żywności!

  Komisja Europejska zadecydowała o wprowadzeniu zakazu stosowania w żywności ziela prześli (Ephedra species) i kory johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) oraz preparatów z nich uzyskanych.

 • 2019-06-06

  Uwaga na wysokie temperatury powietrza na dworze!

  Wysokie temperatury powietrza mogą stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Pamiętajmy o regularnym piciu wody (nawet szklanka co godzinę) i przypominajmy o tym osobom starszym. To bardzo ważne, w ten sposób możemy zapobiec odwodnieniu

 • 2019-05-24

  Zwalczanie szkodliwych i intensywnych skutków opadów

  W związku z intensywnymi opadami deszczu, które spowodowały liczne podtopienia, Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, które mogą być groźne dla zdrowia i życia.

 • 2019-03-21

  Informacja dla plantatorów i punktów skupu owoców i warzyw

  Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 • 2019-02-26

  GIS ws. bezpieczeństwa mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego

  W związku z procederem nielegalnego uboju bydła w jednej z ubojni w województwie mazowieckim oraz obawami konsumentów o bezpieczeństwo mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego – w dniach 01-08 lutego 2019r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły akcję kontrolną.

 • 2018-10-15

  Wycofanie z rynku 3 partii wafli kukurydzianych marki Good Food

  W trzech partiach wafli kukurydzianych marki Good Food wprowadzonych do obrotu w Polsce stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia aflatoksynami.

 • 2018-08-28

  GIS ostrzega przed kleszczami

  Kleszcze stanowią poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Spędzając czas na świeżym powietrzu bezpiecznie jest pamiętać o tych groźnych pasożytach i sposobach ochrony przed nimi.

 • 2018-08-27

  Ostrożnie z grzybami!

  Sezon na grzybobranie i piesze wycieczki do lasów w pełni. W Polsce ten sposób spędzania wolnego czasu jest bardzo popularny.

 • 2018-08-06

  Pszczoły, osy, szerszenie, czyli pierwsza pomoc przy użądleniach

  Zwykle użądlenie jest niegroźne i powoduje jedynie zaczerwienienie, ból lub pieczenie. W skrajnych przypadkach użądlenia mogą doprowadzić jednak do wstrząsu anafilaktycznego.

 • 2018-07-30

  Coraz więcej kąpielisk w Polsce tymczasowo zamkniętych z powodu zakwitu sinic

  Kąpiel w wodzie, w której stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych może powodować objawy chorobowe charakterystyczne dla zatruć pokarmowych, szczególnie w przypadku zachłyśnięcia się skażoną wodą. W wyniku kontaktu osób kąpiących się z sinicami, mogą pojawić się objawy chorobowe i inne dolegliwości.