| Autor: mikolaj

Dwa nowe nabory wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013

Od 16 do 30 września 2013 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" (środek 2.5) dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 (PO RYBY 2007 - 2013).

Dwa nowe nabory wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013
W naborze tym mogą wziąć udział jedynie te podmioty, które zrealizowały takie inwestycje w okresie od 11 września 2009 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie włącznie. Wnioski o wsparcie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Natomiast od 26 września do 9 października 2013 r. oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę beneficjenta przyjmują wnioski o wsparcie w zakresie środka 3.5 "Projekty pilotażowe". Pomoc można otrzymać na realizację inwestycji, które spowodują zmniejszanie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na środowisko lub przyczynią się do poprawy procesów zarządzania rybołówstwem oraz opracowania alternatywnych metod zarządczych np. poprzez eksperymentalne zarybianie czy wprowadzenie stref zakazu połowów.

Są to dwa kolejne nabory wniosków o pomoc w ramach PO RYBY 2007 -2013, które zostaną zorganizowane dzięki przekazaniu ARiMR dodatkowych ok. 250 mln zł przez MRiRW. Wcześniej, w lipcu i sierpniu 2013 r. Agencja przeprowadziła cztery nabory (kliknij, by o nich przeczytać).
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!