| Autor: redakcja1

Eksport produktów rybołówstwa

W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 334,4 tys. t o wartości 5,77 mld zł i był odpowiednio o 3,9% i 6,8% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Eksport produktów rybołówstwa
Zwiększył się wywóz wszystkich podstawowych grup produktów rybołówstwa, w tym głównie ryb wędzonych, solonych i suszonych.
 
Wyniósł on 38,6 tys. t o wartości 2,01 mld zł, czyli o 11,8% i 4,1% więcej niż rok wcześniej. Na mniejszą dynamikę wartości wysyłki wpływ miała obniżka cen transakcyjnych otrzymywanych w wywozie wędzonych łososi o 5,5% do 60,47 zł/kg.
 
Wysyłkę przetworów i konserw z ryb podniesiono o 8,9% do 97,6 tys. t, przy większej dynamice wzrostu wartości sprzedaży o 10,5% do 1,47 mld zł. Tradycyjnie najwięcej wywieziono przetworów ze śledzi - 33,6 tys. t. Dobre wyniki uzyskano również w eksporcie filetów i mięsa z ryb. Kontyngent wywozu tej grupy towarowej zwiększył się o 7,9% do 61,5 tys. t, a jego wartość o 12% do 1,81 mld zł. W tej grupie towarowej najwięcej sprzedano filetów z łososi - 27,6 tys. t.
 
Import ryb i owoców morza wyniósł w omawianym czasie 365,1 tys. t i był o 2,9% wyższy niż rok wcześniej, a wydatki, pod wpływem obniżki cen wielu gatunków ryb, zmniejszyły się o 2,3% do 5,49 mld zł. W strukturze ilościowej przywozu przeważają produkty o nieznacznym stopniu przetworzenia, które w zdecydowanej większości kierowane są do krajowych przetwórni, tj. ryby świeże, chłodzone, mrożone oraz filety i mięso z ryb.
 
Zakup ryb świeżych i chłodzonych wyniósł 113,6 tys. t i był o 0,7% wyższy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Filetów i mięsa z ryb sprowadzono więcej o 13,7% do 125,2 tys. t, z kolei przywóz ryb mrożonych obniżono o 4,7% do 69,5 tys. t.
 
Import łososi zwiększono o 1,7% do 98,8 tys. t, śledzi o 10,1% do 51,8 tys. t, makreli o 4,6% do 32,8 tys. t, a mintajów o 12,7% do 29,7 tys. t. Mniejszy niż przed rokiem był tylko zakup dorszy o 11,3% do 37,6 tys. t.


Tagi:
źródło: