śledzie i strony powiązane

 • 2019-12-17

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  Ryby

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego wyniosła 367,9 tys. t i była o 5,7% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-15

  Obniżka połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-październik 2019 r. wyniosły 130,6 tys. t i były o 0,3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-08

  Wzrost eksportu ryb i ich przetworów

  Ryby

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. wzrosła wartość eksportu wszystkich podstawowych grup produktów. W największym stopniu odnosiło się to do ryb wędzonych, suszonych i solonych, tj. zwyżka o 15,9% do 2,25 mld zł.

 • 2019-09-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-lipiec 2019 r. wyniosły 114, tys. t i były o 1,5% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-02-23

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 155,5 tys. t i były o 13,1% wyższe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2019-02-04

  Handel rybami i ich przetworami

  Ryby

  W okresie styczeń-październik 2018 r. wywóz sektora rybnego wyniósł 417 tys. t w masie produktów o wartości 7,67 mld PLN i był odpowiednio o 5,9 i 12,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-01-21

  Wyższe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-listopad 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 146,5 tys. t i były o 15% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-12-10

  Ceny detaliczne ryb i owoców morza

  Ryby

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w czasie trzech kwartałów 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 1,2%, a w relacji wrzesień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było większe i wyniosło 1,6%.

 • 2018-10-21

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 117,3 tys. t i były o 14,6% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-09-18

  14,5% wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 111,1 tys. t i były o 14,5% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-07-01

  Handel rybami i ich przetworami

  Ryby

  W I kwartale 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, zwiększono eksport przetworów i konserw z ryb o 5,4% do 38,1 tys. t, przy podobnym jak rok wcześniej wywozie ryb wędzonych - 14,3 tys. t i 1,7% obniżce sprzedaży filetów i mięsa z ryb - 23,2 tys. t.

 • 2018-06-09

  Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

  Ryby

  Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).

 • 2018-05-26

  Ceny ryb, owoców morza i ich przetworów

  Ryby

  W pierwszych miesiącach 2018 r. zmiany cen zbytu ryb i przetworów rybnych były nieznaczne. W lutym 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. ceny zmalały o 0,1%.

 • 2018-05-15

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W I kwartale 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 60,6 tys. t i były o 2,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-05-10

  Handel rybami i ich produktami

  Ryby

  W styczniu 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, wzrósł eksport przetworów i konserw z ryb o 12,7% do 12,07 tys. t.