makrela i strony powiązane

 • 2019-12-17

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  Ryby

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego wyniosła 367,9 tys. t i była o 5,7% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-08

  Wzrost eksportu ryb i ich przetworów

  Ryby

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. wzrosła wartość eksportu wszystkich podstawowych grup produktów. W największym stopniu odnosiło się to do ryb wędzonych, suszonych i solonych, tj. zwyżka o 15,9% do 2,25 mld zł.

 • 2019-02-04

  Handel rybami i ich przetworami

  Ryby

  W okresie styczeń-październik 2018 r. wywóz sektora rybnego wyniósł 417 tys. t w masie produktów o wartości 7,67 mld PLN i był odpowiednio o 5,9 i 12,5% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-12-10

  Ceny detaliczne ryb i owoców morza

  Ryby

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w czasie trzech kwartałów 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 1,2%, a w relacji wrzesień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było większe i wyniosło 1,6%.

 • 2018-07-01

  Handel rybami i ich przetworami

  Ryby

  W I kwartale 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, zwiększono eksport przetworów i konserw z ryb o 5,4% do 38,1 tys. t, przy podobnym jak rok wcześniej wywozie ryb wędzonych - 14,3 tys. t i 1,7% obniżce sprzedaży filetów i mięsa z ryb - 23,2 tys. t.

 • 2018-05-26

  Ceny ryb, owoców morza i ich przetworów

  Ryby

  W pierwszych miesiącach 2018 r. zmiany cen zbytu ryb i przetworów rybnych były nieznaczne. W lutym 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. ceny zmalały o 0,1%.

 • 2018-05-10

  Handel rybami i ich produktami

  Ryby

  W styczniu 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, wzrósł eksport przetworów i konserw z ryb o 12,7% do 12,07 tys. t.

 • 2017-09-22

  Ceny ryb i ich przetworów

  Ryby

  W I półroczu 2017 r. ceny większość podstawowych dla polskiego rynku gatunków ryb i owoców morza na świecie ponownie rosły, w tym najbardziej łososi, makreli i dorszy.

 • 2017-07-11

  Spadek cen ryb, owoców morza i ich przetworów

  Ryby

  W kwietniu 2017 r., drugi miesiąc z rzędu, zmniejszyły się się ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów o 0,4% w porównaniu z marcem br., ale w dalszym ciągu były wyraźnie wyższe niż przed rokiem o 3,9% w porównaniu z kwietniem ub.r.

 • 2017-04-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Ryby

  W okresie styczeń-luty 2017 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 27,7 tys. ton i były o 1,7% wyższe niż w porównywalnych miesiącach roku poprzedniego. Zwyżka połowów dotyczyła głównie szprotów, których wyładowano w portach o 20,1% więcej - 18,0 tys. ton.

 • 2017-03-22

  Handel rybami w 2016 r. Wzrósł polski eksport i import ryb

  Ryby

  Jak wynika ze wstępnych danych, w 2016 r. eksport ryb, owoców morza oraz ich przetworów w masie produktu wyniósł 476,9 tys. ton i był o 8,2% większy niż przed rokiem.

 • 2016-07-22

  Rośnie światowa konsumpcja ryb. Blisko 90 proc. światowych zasobów dziko żyjących ryb jest przełowionych

  Przetwórstwo spożywcze

  Ludzie na całym świecie jedzą coraz więcej ryb i owoców morza. W ciągu ostatniego półwiecza ich konsumpcja na osobę wzrosła dwukrotnie. Średnie spożycie w Państwie Środka to 40 kg, a w Europie – 23 kg na osobę. Statystyczny Polak zjada rocznie tylko 13 kg. Zwiększone zapotrzebowanie na ryby i dodatkowo niewłaściwe połowy prowadzą jednak do znacznego pogorszenia stanu mórz...

 • 2016-03-23

  Rekordowy handel zagraniczny rybami, owocami morza oraz ich przetworami

  Ryby

  W 2015 r. polski handel zagraniczny rybami, owocami morza oraz ich przetworami osiągnął po raz kolejny rekordowe wyniki - analizuje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2016-01-07

  Wzrost eksportu ryb z Polski (I-IX 2015)

  Ryby

  W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wywóz ryb, owoców morza oraz ich przetworów w wadze produktu wyniósł 311,7 tys. ton o wartości 4,68 mld zł i był odpowiednio o 14,1 i 3,5% wyższy niż w porównywalnym czasie roku 2014 - podaje Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • 2015-12-23

  WWF: Ryby warto kupować "z głową"

  Przetwórstwo spożywcze

  Gatunki ryb tradycyjnie podawanych w Wigilię - karp i śledź - należą do jednych z najczęściej wybieranych przez Polaków. Chętnie sięgamy także po dorsza, łososia i makrelę – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Dom Badawczy Maison na zlecenie WWF Polska. Fundacja WWF zachęca, aby nie tylko w czasie Świąt kupować gatunki ryb, które nie są zagrożone...