| Autor: redakcja1

Eksport ryb i ich przetworów

W okresie styczeń–październik 2020 r. z Polski wyeksportowano 302 tys. ton ryb i przetworów rybnych, czyli o 1,5% więcej niż przed rokiem.

Eksport ryb i ich przetworów
W tym czasie wartość eksportu tej grupy towarowej wzrosła o 3,5% do 1,8 mld EUR. Ryby i przetwory rybne krajowi eksporterzy kierowali przede wszystkim do krajów UE z 90% wartości eksportu.
 
Do krajów Unii Europejskiej sprzedano ryby, przetwory rybne o całkowitej wartości blisko 1,7 mld EUR, a więc o 3% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w wywozie miały Niemcy, dokąd dostarczono produkty za kwotę 941 mln EUR względem 130 mln EUR otrzymanych z eksportu do Włoch. Spore przychody z wysyłki zaobserwowano w handlu z Francją - 121 mln EUR i Wielką Brytanią - 82 mln EUR.
 
Spośród krajów pozaunijnych największym partnerem handlowym Polski były: USA z 62 mln EUR, Wietnam z 37 mln EUR oraz Australia z 16 mln EUR i Szwajcaria z 15 mln EUR. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje WNP miały nieznaczne znaczenie w eksporcie tego asortymentu.


Tagi:
źródło: