| Autor: redakcja1

Eksport ryb i przetworów rybnych

W czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. z Polski wyeksportowano, podobnie jak przed rokiem, 210 tys. ton ryb i przetworów rybnych.

Eksport ryb i przetworów rybnych
W trakcie gdy wartość wysyłko tej grupy towarowej wzrosła o 3,5% do 1,3 mld EUR. Ryby i przetwory rybne krajowi eksporterzy kierowali na rynki 76 krajów świata, ale dominujące znaczenie miały kraje UE z 90% wartości wywozu.
 
Do krajów Unii Europejskiej sprzedano ryby, przetwory rybne o całkowitej wartości blisko 1,2 mld EUR, a więc o 3% więcej niż rok wcześniej.
 
Największy udział w eksporcie miały Niemcy, dokąd dostarczono produkty za kwotę 662 mln EUR względem 88 mln EUR uzyskanych z wysyłki do Włoch. Spore zyski z eksportu zaobserwowano w handlu z Francją - 85 mln EUR i Wielką Brytanią - 58 mln EUR.
 
Spośród krajów pozaunijnych głównym partnerem handlowym Polski były USA - 38 mln EUR, Wietnam - 30 mln EUR oraz Szwajcaria - 11 mln EUR. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje WNP miały minimalne znaczenie dla polskiego eksportu sektora rybnego.


Tagi:
źródło: