| Autor: redakcja1

Jakość handlowa ryb w 2021 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ryb poddanych obróbce cieplnej (np. smażonych, grillowanych i gotowanych) w 23 punktach gastronomicznych.

Jakość handlowa ryb w 2021 r.
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 28 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 30 partiach. Ze względu na wykrycie DNA innego gatunku ryby zakwestionowano 1 partię (3%).

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 70 partii, z czego w 49 stwierdzono nieprawidłowości (70%). Dotyczyły one:
  • Podmiany asortymentowej (flądrę zastąpiono gładzicą).
  • Braku podania nazwy opisowej środka spożywczego uwzględniającej zastosowaną obróbkę cieplną.
  • Braku wskazania składu składników złożonych (np. chrzanu, ćwikły, sosu).
  • Pominięcia w karcie menu formy elementu kulinarnego ryby (np. dzwonka, tusza, filet).
  • Braku podania w miejscu sprzedaży (ani w żaden inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu) wykazu składników stosowanych do produkcji wraz z wyróżnieniem alergenów.
 


Tagi:
źródło: