Deklaracja zawartości ekstraktu w oznakowaniu koncentratu pomidorowego

Informacją charakteryzującą koncentrat pomidorowy i determinującą wybór konsumenta jest informacja o zawartości ekstraktu.

Deklaracja zawartości ekstraktu w oznakowaniu koncentratu pomidorowego
Deklarując zawartość ekstraktu na opakowaniu, producent powinien wskazać konkretną wartość tego parametru. Oznakowanie jest jedyną informacją dostępną dla konsumenta, więc powinno precyzyjnie informować o jakości handlowej produktu.

Wskazywanie w oznakowaniu niedokładnej informacji o produkcie (w szczególności podawanie dwóch rozbieżnych deklaracji, tj. w nazwie produktu „koncentrat pomidorowy 30%” oraz dodatkowej informacji o zawartości ekstraktu wraz z tolerancją), wprowadza w błąd odnośnie jego charakterystyki i uniemożliwia konsumentom dokonania świadomego wyboru.

W przypadku dobrowolnego deklarowania zgodności produktu z Polską Normą PN-A-77601:1975 „Przetwory warzywne - Koncentrat pomidorowy” należy stosować jej postanowienia w całości, a nie wybiórczo. Norma ta nie przewiduje obowiązku wskazywania tolerancji przy określaniu zawartości ekstraktu w oznakowaniu produktu.


Tagi:
źródło: