Jakość handlowa dań gotowych dla niemowląt i dzieci

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej dań gotowych dla niemowląt i dzieci, którą objęto 39 podmiotów. Produktami priorytetowymi były wyroby gotowe do spożycia po podgrzaniu, oferowane w opakowaniach szklanych lub innych opakowaniach jednorazowych w ilości netto stanowiącej porcję na jedno karmienie.

Jakość handlowa dań gotowych dla niemowląt i dzieci
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 39 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 68 partiach. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 103 partii, z czego w 48 stwierdzono nieprawidłowości (46,6%). Dotyczyły one m.in.:
  • Podawania wprowadzającego w błąd określenia typu „zgodnie z przepisami nie zawiera substancji konserwujących i barwników”.
  • Braku informacji o rodzaju zastosowanej obróbki termicznej.
  • Stosowania nazwy nieadekwatnej do składu wyrobu gotowego, np. „indyk w …”, „mintaj w …” czy „kasza jęczmienna z …” dla produktów, w których dane składniki nie występowały w przeważającej ilości.
 


Tagi:
źródło: