Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wyrobów garmażeryjnych z nadzieniem (typu pierogi, naleśniki, krokiety, pyzy, kartacze) w 76 lokalach gastronomicznych.

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych w 2022 r.
Cechy organoleptyczne

Oceną organoleptyczną objęto 25 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości w danym zakresie.

Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne sprawdzono w 74 partiach, 6 zakwestionowano (8,1%). Wykryto niedeklarowane surowce, tj. surowiec wieprzowy w daniach z zadeklarowaną wołowiną lub kaczką, surowiec wołowy w wieprzowym oraz mięso oddzielone mechanicznie w krokietach i pierogach z mięsem. 

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 125 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (44,0%). Dotyczyły one m.in.: 
  • Podmiany asortymentowej (np. ser Feta zastępowano serem sałatkowym, wołowinę zastępowano mięsem wieprzowym).
  • Podania niepełnej, niezrozumiałej dla konsumenta nazwy dania, bez opisu umożliwiającego poznanie jego rzeczywistego charakteru (np. „pierogi ukr.”).
  • Braku wykazu składników lub nieprawidłowego jego podania (np. braku wyszczególnienia wszystkich składników użytych do produkcji, w tym komponentów składnika złożonego czy niezachowania malejącej kolejności użytych składników).
  • Umieszczenia wykazu składników oraz danych producenta oferowanych dań w miejscu, które nie było bezpośrednio dostępne dla konsumentów.
 


Tagi:
źródło: