Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych

W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych. Objęto nią 80 podmiotów produkujących wyroby z nadzieniem typu pierogi, pyzy, kartacze, knedle oraz zapiekanki, pizze i kanapki.

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 85 partii. Z uwagi niezgodny z deklaracją smak i zapach, obecność niedeklarowanego składnika oraz wady ciasta zakwestionowano 3 partie (3,5%).

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 115 partiach, z czego 32 zakwestionowano (27,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zaniżonej lub zawyżonej zawartości tłuszczu, soli i białka, zaniżonej zawartości nadzienia oraz obecności niezadeklarowanych składników.

 
Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 184 partii, z czego w 67 stwierdzono nieprawidłowości (36,4%). Dotyczyły one m.in.:
  • podania nazwy nieadekwatnej do składu produktu (np. „pierogi z mięsem” dla wyrobu zawierającego m.in. pieczarki);
  • podania nieprawidłowych lub niepełnych nazw składników;
  • braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców lub podanie składników, których nie wykorzystano w procesie produkcyjnym;
  • podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy;
  • braku podania informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie i grafice (np. kapusty w „pierogach z mięsem i kapustą”) lub podanie niezgodnie z prawdą informacji w tym zakresie;
  • stosowania wyrażeń lub grafiki nawiązujących do domowej, wiejskiej lub tradycyjnej produkcji przy używaniu dodatków i zautomatyzowanej produkcji;
  • braku lub podania błędnych danych identyfikacyjnych producenta.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!