Jakość handlowa wyrobów winiarskich w 2021 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową wina, wina z winogron pochodzących z krajowych upraw winorośli oraz fermentowanych napojów winiarskich. Skontrolowano 117 podmiotów (60 producentów i 57 sklepów).

Jakość handlowa wyrobów winiarskich w 2021 r.
Cechy organoleptyczne

Cechy organoleptyczne sprawdzono w 84 partiach. Z uwagi na niewłaściwy smak i zapach zakwestionowano 2 partie (2,4%).

Badania laboratoryjne

Badaniami laboratoryjnymi objęto 160 partii, z czego 31 zakwestionowano (19,4%). Stwierdzono m.in. zaniżoną lub zawyżoną zawartość alkoholu etylowego oraz cukrów redukujących po inwersji (poziom słodkości).

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 83 partii, z czego w 41 stwierdzono nieprawidłowości (17,9%). Dotyczyły one m.in.:
  • Braku wskazania miejsca wytworzenia wina oraz pełnych informacji o podmiocie dokonującym butelkowania.
  • Zastosowania odniesienia do nazwy jednostki geograficznej (w której wino zostało wyprodukowane) pomimo, że dany produkt nie posiadał „Chronionej Nazwy Pochodzenia” (ChNP) ani „Chronionego Oznaczenia Geograficznego” (ChOG).
  • Niewłaściwego oznaczenia ilości nominalnej (np. zastosowanie zbyt małej wysokości cyfr i  liter, poprzedzenie jej nieprawidłowym wyrażeniem, użycie dużych liter „ML”) oraz zawartości alkoholu etylowego (tj. poprzedzenie jej niewłaściwym wyrażeniem, wskazanie po liczbie jednostek procentowych niewłaściwego symbolu lub niepodanie symbolu „% obj.”).


Tagi:
źródło: