Jakość karmy dla zwierząt domowych w 2022 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej karmy pełnoporcjowej (suchej i mokrej) dla psów i kotów w 19 sklepach.

Jakość karmy dla zwierząt domowych w 2022 r.
Badania laboratoryjne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 30 partiach, z czego 12 zakwestionowano (40,0%). Stwierdzono brak deklarowanych surowców mięsnych (np. jelenia, jagnięciny, wołowiny) oraz niewłaściwe wartości parametrów analitycznych.

Oznakowanie

Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 41 partii, z czego w 12 stwierdzono nieprawidłowości (29,3%). Dotyczyły one m.in.:
  • Podania niewłaściwego określenia poprzedzającego minimalny okres przechowywania i skład.
  • Braku wszystkich materiałów paszowych w wykazie składników.
  • Stosowania znaku graficznego odnoszącego się do braku GMO niezgodnego z obowiązującym wzorem.
  • Podania w miejscu sprzedaży informacji, które nie miały potwierdzenia w dokumentacji producenta (tj. „dla wybrednych i wrażliwych kotów, dla kastrowanych i wysterylizowanych, na skórę, sierść”).
 


Tagi:
źródło: