Nadzór nad rynkiem chmielu w 2021 r.

Zadania realizowane przez Inspekcję JHARS mają zapewniać, że wprowadzany do obrotu chmiel i produkty chmielowe zostały poddane procesowi certyfikacji i spełniają minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach.

Nadzór nad rynkiem chmielu w 2021 r.
W 2021 r. pobrano próbki z 1434 partii chmielu zgłoszonych do certyfikacji (o łącznej masie 2779,1 t). Wymagania jakościowe spełniło 2772,4 t chmielu, na który wojewódzcy inspektorzy JHARS (w: Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu) wydali 1427 certyfikatów. Z uwagi na zawyżoną zawartość liści i łodyg oraz odmianę niezgodną z deklaracją zakwestionowano 7 partii (o  łącznej masie 6,7 t). 730 partii chmielu (o łącznej masie 1525,6 t), ze względu na podwyższony poziom zawartości nasion, certyfikowano jako chmiel zaziarniony.

Wymagania jakościowe spełniało 8,4 t produktów chmielowych, na które wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 7 certyfikatów (6 certyfikatów dotyczyło granulatu typ 90, 1 certyfikat dotyczył ekstraktu chmielowego).


Tagi:
źródło: