Podsumowanie działalności laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w 2010 roku.

W 2010 roku laboratoria Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych zbadały ogółem – 12 886 próbek, w tym : - w ramach oceny jakości handlowej, urzędowej kontroli żywności i zadań delegowanych przez agencje płatnicze – 6 877 próbek, - w ramach zleceń zewnętrznych – 6 009 próbek.

Podsumowanie działalności laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w 2010 roku.


Tabela 1. Liczba zbadanych próbek i wykonanych oznaczeń przez laboratoria GIJHARS w 2010 r.


liczba zbadanych próbek

%

liczba wykonanych oznaczeń

%

ogółem, w tym:

12 886

100

54 604

100

urzędowa kontrola

5 759

44,7

37 029

67,8

ocena jakości handlowej

251

2,0

1 151

2,1

zadania delegowane

867

6,7

3 526

6,5

zlecenia zewnętrzne

6 009

46,6

12 898

23,6


W 2010 roku laboratoria Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wykonały
ogółem –
54 604 oznaczenia, w tym :

- w ramach urzędowej kontroli, oceny jakości handlowej i zadań delegowanych przez Agencję Rynku Rolnego – 41 706  oznaczeń,

- w ramach zleceń – 12 898 oznaczeń.


Wykres 1. Liczba zbadanych próbek i wykonanych oznaczeń przez laboratoria GIJHARS w 2010 r. w ramach urzędowej kontroli, oceny jakości handlowej, zadań delegowanych i zleceń zewnętrznych.
Udział procentowy oznaczeń wykonanych przez laboratoria GIJHARS w 2010 roku w ramach urzędowej kontroli, oceny jakości handlowej i zadań delegowanych przez Agencje Rynku Rolnego kształtował się następująco :

- oznaczenia organoleptyczne 9,6%,

- oznaczenia fizykochemiczne – 88,9 %,

- oznaczenia mikrobiologiczne – 1,4 %,

- oznaczenia sensoryczne – 0,1 %.


Udział procentowy oznaczeń wykonanych przez laboratoria GIJHARS w ramach zleceń  kształtował się następująco :

- oznaczenia organoleptyczne – 3,1 %,

- oznaczenia fizykochemiczne – 70,9 %,

- oznaczenia mikrobiologiczne – 25,6 %,

- oznaczenia sensoryczne – 0,3 %.


W 2010 roku udział procentowy próbek o jakości niezgodnej z przepisem lub deklaracją stanowił 16,2 % próbek zbadanych w ramach urzędowej kontroli.


Tabela 2. Udział procentowy próbek o jakości niezgodnej z przepisami lub deklaracją w stosunku do próbek  zbadanych w ramach urzędowej kontroli żywności w 2010 roku.


 

Ponadto laboratoria GIJHARS w ramach urzędowej kontroli zbadały 1922 próbki chmielu i jego przetworów, z których 33 próbki były niezgodne z przepisem lub deklaracją producenta.


Wykres 2. Udział procentowy próbek o jakości niezgodnej z przepisami lub deklaracja w stosunku do próbek zbadanych w ramach urzędowej kontroli żywności w 2010 roku.Ponadto Laboratoria GIJHARS w ramach urzędowej kontroli żywności zbadały 55 próbek mięsa i jego przetworów w zakresie identyfikacji surowców mięsnych (PCR) oraz 179 próbek w zakresie obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).


W zbadanych próbkach nie stwierdzono obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych. W 8 próbkach  zbadanych w zakresie PCR stwierdzono zafałszowanie mięsem drobiowym.


W 2010 roku podjęto działania mające na celu wdrożenie metod pozwalających na identyfikację surowców mięsnych cielęcych i wołowych, które będą wykonywane podczas przeprowadzania kontroli w bieżącym roku.


Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!