Rejestr inspektów rolnictwa ekologicznego

W 2011 r. organizowane będą kolejne egzaminy dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektów rolnictwa ekologicznego.


Od 1 stycznia 2011 r. upoważnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym zobowiązane są do przeprowadzania kontroli u producentów ekologicznych wyłącznie za pośrednictwem osób wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, który prowadzony jest przez Głównego Inspektora JHARS  na stronie internetowej Inspekcji. Rejestr zawiera imiona i nazwiska inspektorów rolnictwa ekologicznego oraz informacje o posiadanych przez nich uprawnieniach do prowadzenia kontroli w zakresie poszczególnych rodzajów specjalizacji, określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. Nr 94 poz. 607).

 

Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego mogą zostać wpisane osoby, które posiadają wiedzę teoretyczną niezbędną do przeprowadzenia kontroli u producentów ekologicznych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

W 2010 r. zostało przeprowadzonych 10 egzaminów dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektów rolnictwa ekologicznego. Egzaminy obejmowały wszystkie rodzaje specjalizacji. Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, zostało wpisanych 182 inspektorów rolnictwa ekologicznego, posiadających uprawnienia do kontroli w zakresie jednego lub kilku rodzajów specjalizacji.

 

Tabela 1: Terminy przeprowadzonych egzaminów oraz rodzaje egzaminowanych specjalizacji

Lp.

Termin egzaminu

Rodzaj specjalizacji przeprowadzanego egzaminu

1.

30 września 2010 r.

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

2.

15 października 2010 r.

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

3.

21 października 2010 r.

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

·   Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży

·   Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

4.

08 listopada 2010 r.

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

5.

15 listopada 2010 r.

·   Zbiór ze stanu naturalnego

·   Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży

·   Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

6.

19 listopada 2010 r.

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

·   Pszczelarstwo

·   Produkty akwakultury i wodorosty morskie

7.

24 listopada 2010 r. godz. 1000

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

8.

24 listopada 2010 r. godz. 1300

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

9.

09 grudnia 2010 r.

·   Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

·   Pszczelarstwo

·   Produkty akwakultury i wodorosty morskie

10.

15 grudnia 2010 r.

·   Zbiór ze stanu naturalnego

·   Produkty akwakultury i wodorosty morskie

·   Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży

·   Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

 

                                                                                             

Tabela 2: Liczba egzaminów przeprowadzonych w zakresie poszczególnych rodzajów specjalizacji

Lp.

Rodzaj specjalizacji

Liczba egzaminów w zakresie danej specjalizacji

1.

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

8

2.

Zbiór ze stanu naturalnego

2

3.

Pszczelarstwo

2

4.

Produkty akwakultury i wodorosty morskie

3

5.

Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży

3

6.

Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych,
w tym importowanych z państw trzecich

3

 

 

Tabela 3: Liczba osób, które zdały egzamin w zakresie poszczególnych rodzajów specjalizacji

Lp.

Zakres specjalizacji

Liczba osób, które zdały egzamin

1.

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

175

2.

Zbiór ze stanu naturalnego

14

3.

Pszczelarstwo

6

4.

Produkty akwakultury i wodorosty morskie

5

5.

Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży

25

6.

Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych,
w tym importowanych z państw trzecich

10

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów są zamieszczone na stronie internetowej IJHARS, w zakładce: http://www.ijhars.gov.pl/egzaminy-na-inspektorow-rolnictwa-ekologicznego.html

 

Źródło: http://www.ijhar-s.gov.pl/Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!