| Autor: redakcja1

Sytuacja w pszczelarstwie

Pszczoła miodna jest jednym z najważniejszych zapylaczy, podtrzymującym stabilność ekosystemów i niezbędnym do zachowania życia na Ziemi.

Sytuacja w pszczelarstwie
Jak wynika z danych GUS, w 2017 r. było 43,6 tys. pszczelarzy i 1,1 mln rodzin pszczelich. Średnio na jednego pszczelarza przypadało 24,8 tys. rodzin pszczelich. Jedna rodzina pszczela przypadała na 28,9 ha Polski. Od 2000 r. liczba pszczelarzy zwiększyła się o 3,2 tys. osób zajmujących się chowem pszczół, zaś liczba rodzin pszczelich była wyższa o 243 tys. rodzin.
 
W 2017 r. najwięcej pasiek - 31,4% składało się z pni w liczbie od 21 do 50, a najmniej z pasiek liczących powyżej 150 pni - 0,7%. Od 2000 r. zmalała liczba pasiek poniżej 5 pni o 3,9 p.p. oraz liczba pasiek z liczbą 6-10 pni o 9,3 p.p., wzrosła z kolei liczba pasiek z pniami w przedziale 11-20 pni o 3,3 p.p. oraz pasiek liczący między 21 a 50 pni o 7,4 p.p.
 
W 2017 r. średnia ilość miodu uzyskiwana z jednej rodziny pszczelej w pasiekach liczących powyżej 80 pni wynosiła 22 kg, a w pozostałych pasiekach 15 kg. W stosunku do 2016 r. ilość pozyskiwanego miodu zmniejszyła się o 6 kg z pasiek powyżej 80 pni oraz o 3 kg z pozostałych pasiek. Największa ilość miodu została uzyskana w 2015 r., w którym jedna rodzina pszczela w pasiece powyżej 80 pni wytworzyła 35 kg miodu, a w pozostałych pasiekach 18 kg miodu.


Tagi:
źródło: