| Autor: redakcja1

Wiosenne prace w pasiece

W tym roku z powodu przedłużających się chłodów rozwój rodzin pszczelich może być opóźniony. Na terenie powiatu słupeckiego pszczoły dokonały pierwszego oblotu na przełomie pierwszej i drugiej dekady marca, gdy temperatura wzrosła powyżej 10 stopni C. W tym czasie pszczelarze mogli wstępnie ocenić kondycje rodzin pszczelich.

Wiosenne prace w pasiece
Z dniem pierwszego oblotu należy zapewnić pszczołom stały dostęp do wody pitnej. W tym celu w pobliżu pasieki dobrze jest zainstalować poidło pasieczne. Zaleca się, aby ono było umiejscowione w odpowiednio nasłonecznionym miejscu i powinno być od góry przykryte.

W tym samym czasie jak warunki pogodowe pozwalają dobrze jest sprawdzić stan zapasów w ulach. Rodzinom, które mają zbyt małe zapasy pokarmu należy go uzupełnić. Można poddać ramkę z zapasem jeśli pszczelarz takimi dysponuje. Innym sposobem uzupełniania zapasów jest poddawanie ciasta miodowo pyłkowego na powałkę.

 
Do prawidłowego rozwoju rodzina pszczela w tym czasie powinna mieć do dyspozycji około 7 kg zapasu.
 
Podstawowy przegląd rodziny pszczelej może być wykonany w dzień bezwietrzny, najlepiej w samo południe, kiedy temperatura powietrza wynosi nie mniej niż 15 stopni C. W czasie przeglądu pszczelarz zwraca uwagę na ilość zapasów oraz obecność czerwiu i siłę rodziny. W przypadku braku obecności matki należy podjąć odpowiednie działanie aby zapobiec niepotrzebnym rabunkom, ponieważ rodziny bez matki w pierwszej kolejności mogą być rabowane. Doświadczeni pszczelarze wiedzą, że zapewnienie rodzinom pszczelim dobrych warunków rozwoju w okresie wiosny zaowocuje podczas miodobrania.


Tagi:
źródło: