11 przypadów wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu jedenastu przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniach 21, 25 oraz 28 października br.

11 przypadów wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/73 stwierdzono 21.10.2021 w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/74 stwierdzono 25.10.2021 w miejscowości Siwianka, gmina Kołbiel, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/75 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Dąbrówka, gmina  Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/76 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Józefów, gmina  Józefów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/77 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Kąck, gmina Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/78 stwierdzono 28.10.2021 w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/79 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Józefów, gmina  Józefów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/80 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Józefów, gmina  Józefów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u lisa zabitego w wypadku komunikacyjnym.

Przypadek wścieklizny nr 2021/81 stwierdzono 28.10.2021 w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/82 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Jagodne, gmina Garwolin, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/83 stwierdzono 28.10.2021 w miejscowości Zwola, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie, u odstrzelonego lisa.

Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze w Polsce w 2021 r. (stan na 01.11.2021 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
podkarpackie lubaczowski 1 lis
przemyski 1 żbik
mazowieckie garwoliński 15 lisy (14) i jenot (1)
kozienicki 2 lis i pies
miński 2 lisy
otwocki 44 lisy (42), sarna (1)
i pies (1)
radomski i m. Radom 7 lisy (6) i kot (1)
m. st. Warszawa 8 lisy (7) i jenot (1)
wołomiński 1 lis
zwoleński 2 lisy
SUMA   83  
 
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: