4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniach 11 i 27 maja br. Są to przypadki nr 20-23 w 2021 r. w Polsce.

4 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich
Przypadek wścieklizny nr 2021/20 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Zabieżki, w gminie Kołbiel, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
 
Przypadek wścieklizny nr 2021/21 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Celestynów, w gminie Celestynów, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
 
Przypadek wścieklizny nr 2021/22 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Stary Helenów, w gminie Łaskarzew, powiat garwoliński, woj. mazowieckie.
 
Przypadek wścieklizny nr 2021/23 stwierdzono u jenota odstrzelonego w miejscowości Tarnów, w gminie Wilga, powiat garwoliński, woj. mazowieckie.
 
Wcześniej, w bieżącym roku wściekliznę wykryto u 17 lisów z woj. mazowieckiego (powiat otwocki, powiat miński oraz powiat garwoliński), 1 lisa z woj. podkarpackiego (powiat lubaczowski) i u 1 żbika z woj. podkarpackiego (powiat przemyski).
 
Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. Wokół miejsc znalezienia padłych zwierząt zostały wyznaczone obszary zagrożone chorobą.
 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze ostatnie przypadki wystąpienia choroby, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.


Tagi:
źródło: