Dziewiętnasty przypadek afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o potwierdzeniu wystąpienia dziewiętnastego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Dziewiętnasty przypadek afrykańskiego pomoru świń w Polsce

Dziewiętnasty przypadek ASF w Polsce

Dziewiętnasty przypadek afrykańskiego pomoru świń stanowią zwłoki dwóch padłych dzików znalezionych w lesie w pobliżu miejscowości Wyżary w gminie Gródek (powiat białostocki, województwo podlaskie), w odległości ok. 17 km od granicy polsko-białoruskiej oraz ok. 5,5 km od zwłok dzików stanowiących osiemnasty przypadek ASF.

Od jednego z dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, które zbadano w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (w przypadku drugiego dzika nie było możliwości pobrania stosownego materiału do badań). W pobranych próbkach potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (wyniki otrzymane w dniu 22 października 2014 r.).

Zwłoki dzików zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślic, iż podobnie jak poprzednie przypadki ASF u dzików na terytorium Polski, 19. przypadek zlokalizowany jest w strefie przygranicznej, na obszarze objętym ograniczeniami, na którym obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.


Tagi:
źródło: