Program „Zero tolerancji” (30.08 -26.09.2016)

W dniach 30 sierpnia – 26 września 2016 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 270 kontroli w rzeźniach, 516 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 25 w chłodniach składowych, 241 w punktach skupu zwierząt, 167 u pośredników w handlu zwierzętami, 353 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 978 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 550 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (30.08 -26.09.2016)

Zero tolerancji

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 30 sierpnia – 26 września 2016r. kontroli ujawniono 26 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, sprzedaży i transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz skupu, pośrednictwa w obrocie i transportu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 30 sierpnia – 26 września 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 2 600 zł (nałożenie 4 kolejnych jest w toku), 14 spraw przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

 

W związku z powyższym w okresie 30 sierpnia – 26 września 2016 r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 21 kar pieniężnych na łączną sumę 32 800 zł, nałożenie 16 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 35 mandatów na łączną kwotę  7 850 zł;
  • 16 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 4 kolejnych jest w toku;
  • 7 spraw przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego;
  • uchylenie wyznaczenia w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii jest w toku.


Tagi:
źródło: