Osiemdziesiąty ósmy i osiemdziesiąty dziewiąty przypadek ASF u dzików w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia osiemdziesiątego ósmego i osiemdziesiątego dziewiątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Osiemdziesiąty ósmy i osiemdziesiąty dziewiąty przypadek ASF u dzików w Polsce
ASF w Polsce

Osiemdziesiąty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Teremiski (gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 10 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 23 marca 2016 r.). Tusza odstrzelonego dzika została unieszkodliwiona pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Osiemdziesiąty dziewiąty przypadek stanowią zwłoki padłego dzika znalezione w pobliżu miejscowości Zamosze i Głuszec (gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 2 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 24 marca 2016 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 


Tagi:
źródło: