Program „Zero tolerancji” (17.01-13.02.2017)

W dniach 17 stycznia – 13 lutego 2017r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 173 kontrole w rzeźniach, 321 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 21 w chłodniach składowych, 163 w punktach skupu zwierząt, 68 u pośredników w handlu zwierzętami, 325 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 892 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 1 963 kontrole.

Program „Zero tolerancji” (17.01-13.02.2017)

Zero tolerancji

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 17 stycznia – 13 lutego 2017r. kontroli ujawniono 40 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 17 stycznia – 13 lutego 2017r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 37 kar pieniężnych na łączną sumę 6 600 zł (nałożenie 6 kolejnych jest w toku), 2 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku).
 
W związku z powyższym w okresie 17 stycznia – 13 lutego 2017r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 45 kar pieniężnych na łączną sumę 44 800 zł, nałożenie 7 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 22 mandaty na łączną kwotę  6 450 zł;
  • 4 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku);
  • wydanie 3 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru jest w toku;
  • 3 sprawy przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii.


Tagi:
źródło: