Program „Zero tolerancji” (27.09.2016-24.10.2016)

W dniach 27 września – 24 października 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 282 kontrole w rzeźniach, 557 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 35 w chłodniach składowych, 220 w punktach skupu zwierząt, 170 u pośredników w handlu zwierzętami, 441 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 963 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2 668 kontroli.

Program „Zero tolerancji” (27.09.2016-24.10.2016)

Zero tolerancji

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 27 września – 24 października 2016r. kontroli ujawniono 33 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, składowania, pośrednictwa i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz skupu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 27 września – 24 października 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 21 kar pieniężnych na łączną sumę 11 400zł (nałożenie 4 kolejnych jest w toku), 8 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego, 2 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii.
 
W związku z powyższym w okresie 27 września – 24 października 2016r. łącznie:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 27 kar pieniężnych na łączną sumę
    39 400 zł, nałożenie 14 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 42 mandaty na łączną kwotę  10 750 zł;
  • 9 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku);
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 7 kolejnych jest w toku;
  • 7 spraw przekazano właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii;
  • 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!