Przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy tylko na cele energetyczne

Od 3 czerwca 2014 r. przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy będzie możliwy jedynie w celu produkcji energii. Zmiany przepisów związane są ze wprowadzeniem rozporządzenia KE.

Przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy tylko na cele energetyczne

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 494/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniającego załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do warunków przywozu oraz do wykazu krajów, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia (Dz. U. UE L 139 z dn. 14 maja 2014r.) Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż zgodnie z tekstem niniejszej zmiany przywóz peletów ze słomy z Białorusi i Ukrainy z dniem wejścia w życie zapisów rozporządzenia tj. 3 czerwca 2014 r. będzie możliwy jedynie w celu produkcji energii (spalanie i współspalanie biomasy w zakładach energetycznych) a ich transport będzie się mógł odbywać wyłącznie bezpośrednio do zakładu energetycznego.

Pelety te podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej, a zatem wszystkie przesyłki należy przedstawić do kontroli w granicznym posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!