Regionalizacja ustanowionej w związku z ASF na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wejściu w życie nowych przepisów w ramach Prawa o Zdrowiu Zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Regionalizacja ustanowionej w związku z ASF na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605
W dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich utraciła moc i została zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (RWK)  2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
 
W załączniku I do ww. rozporządzenia określone zostały obszary objęte ograniczeniami I, II i III, które odpowiadają dotychczasowym:
  • Obszar objęty ograniczeniami I stanowi dotychczasowy obszar ochronny,
  • Obszar objęty ograniczeniami II stanowi dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami,
  • Obszar objęty ograniczeniami II stanowi dotychczasowy obszar zagrożenia.
Ponadto, w dn. 27 kwietnia br. opublikowane zostało rozporządzenia wykonawcze zmieniające zasięg regionalizacji, określony w załączniku I do ww. rozporządzenia. 
 
W ramach uzgodnień z Komisją Europejską wynegocjowano, że niektóre obszary wymienione dotychczas w cz. III załącznika do decyzji 2014/709/UE zostaną przeniesione do obszaru objętego ograniczeniami II. Przeniesienie obszarów dotyczy gmin  w powiecie ostródzkim i oleckim.
 
Wynegocjowano także zmniejszenie zasięgu obszaru objętego ograniczeniami II w woj. mazowieckim, podlaskim oraz wielkopolskim, poprzez przeniesienie tych obszarów do obszaru objętego ograniczeniami I.
 
Jednocześnie, w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieni się oznaczenie barwne obszarów na mapie udostępnionej na stronie internetowej GIW w celu ujednolicenia kolorystyki z mapą KE, dostępnej pod linkiem:
 

Aktualna regionalizacja w państwach członkowskich UE:
 
Obecnie będzie stosowana następująca kolorystyka na mapie GIW obszarów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605: 
  • Obszar objęty ograniczeniami I będzie oznaczony kolorem niebieskim (dawniej: obszar ochronny - strefa żółta),
  • Obszar objęty ograniczeniami II będzie oznaczony kolorem różowym (dawniej: obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona),
  • Obszar objęty ograniczeniami III będzie oznaczony kolorem czerwonym (dawniej: obszar zagrożenia - strefa niebieska).


Tagi:
źródło: