Stwierdzenie dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny (nr 24-25 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Stwierdzenie dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.
Przypadek wścieklizny nr 2022/24 został stwierdzony 08.04.2022 w miejscowości Warszawa-Wawer, gmina Warszawa, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, u padłego lisa.
Przypadek wścieklizny nr 2022/25 został stwierdzony 12.04.2022 w miejscowości Gorzewo, gmina Gostynin, powiat gostyński, województwo mazowieckie, u padłego lisa.
Zestawienie dotyczące przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze stwierdzonych w Polsce w 2022 r. (stan na 12.04.2022 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków w 2022 r. Gatunki
lubelskie rycki 2 lisy
mazowieckie gostyński 1 lis
miński 3 lisy(2) i kot (1)
otwocki 4 lisy (3) i pies (1)
radomski 3 lisy (2) i pies (1)
szydłowiecki 1 lis
m. st. Warszawa 9 lisy
wołomiński 1 lis
świętokrzyskie starachowicki 1 lis
SUMA   25  
 
 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.
Nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie obowiązuje na terenie obszaru zagrożonego wścieklizną w województwie mazowieckim oraz na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego w województwie lubelskim.


Tagi:
źródło: