Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt (nr 16 - 19 w 2022 r.), w tym trzech u zwierząt dzikich i jednego u zwierzęcia domowego, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie.

Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.
Przypadek wścieklizny nr 2022/16 został stwierdzony 17.02.2022 w miejscowości Dęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, województwo lubelskie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2022/17 został stwierdzony 02.03.2022 w miejscowości Dęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, województwo lubelskie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2022/18 został stwierdzony 01.03.2022 w miejscowości Karczew, gmina Karczew, powiat otwocki, województwo mazowieckie, u padłego psa. Jest to drugi przypadek u zwierzęcia domowego w bieżącym roku. Zwierzę nie było szczepione przeciwko wściekliźnie.

Przypadek wścieklizny nr 2022/19 został stwierdzony 01.03.2022 w miejscowości Glinianka, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, u padłego lisa.

Zestawienie dotyczące przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze stwierdzonych w Polsce w 2022 r. (stan na 06.03.2022 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
lubelskie rycki 2 lisy
mazowieckie miński 1 lis
otwocki 4 lisy (3) i pies (1)
radomski 3 lisy (2) i pies (1)
szydłowiecki 1 lis
m. st. Warszawa 6 lisy
wołomiński 1 lis
świętokrzyskie starachowicki 1 lis
SUMA   19  
 
 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.

Nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie obowiązuje na terenie całego obszaru zagrożonego wścieklizną w województwie mazowieckim oraz na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego w województwie lubelskim.


Tagi:
źródło: