Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu dwóch przypadków wścieklizny u zwierząt (nr 20-21 w 2022 r.), u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Stwierdzenie kolejnych przypadków wścieklizny u zwierząt w 2022 r.
Przypadek wścieklizny nr 2022/20 został stwierdzony 10.03.2022 w miejscowości Nowa Pogorzel, gmina Siennica, powiat miński, województwo mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2022/21 został stwierdzony 10.03.2022 w miejscowości Warszawa-Białołęka, gmina Warszawa, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, u poddanego eutanazji lisa.

Zestawienie dotyczące przypadków wścieklizny u zwierząt innych niż nietoperze stwierdzonych w Polsce w 2022 r. (stan na 16.03.2022 r.) znajduje się w poniższej tabeli.
 
Województwo Powiat Liczba przypadków Gatunki
lubelskie rycki 2 lisy
mazowieckie miński 2 lisy
otwocki 4 lisy (3) i pies (1)
radomski 3 lisy (2) i pies (1)
szydłowiecki 1 lis
m. st. Warszawa 7 lisy
wołomiński 1 lis
świętokrzyskie starachowicki 1 lis
SUMA   21  
 
 
Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii apeluje o szczepienie przeciwko wściekliźnie również kotów.

Nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie obowiązuje na terenie całego obszaru zagrożonego wścieklizną w województwie mazowieckim oraz na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego i łukowskiego w województwie lubelskim.


Tagi:
źródło: