Stwierdzenie w Polsce 4-6 ogniska SARS-CoV-2 u norek

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 3 grudnia br. stwierdzono 4-6 ognisko SARS-CoV-2 u norek w Polsce w 2021 r.

Stwierdzenie w Polsce 4-6 ogniska SARS-CoV-2 u norek
Ogniska te zostały stwierdzone w gminie Kołobrzeg w powiecie kołobrzeskim, woj. zachodniopomorskie, w stadach liczących odpowiednio:- ognisko SARS-CoV-2 nr 4/2021 - 1000 samic norek, w przypadku 13 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie;
- ognisko SARS-CoV-2 nr 5/2021 - 300 samic norek, w przypadku 4 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie;
- ognisko SARS-CoV-2 nr 6/2021 - 5000 samic norek, w przypadku 19 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie.

Próbki do badań w ww. gospodarstwach pobrano 30 listopada 2021r. w związku z realizacją badań kontrolnych zwierząt prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz.581).

O wynikach badań powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej. 

W gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2302 z późn. zm.).


Tagi:
źródło: