Uzgodniono wzór nowego świadectwa zdrowia dla puchu i pierza eksportowanych do Chin

W dniu 21 maja 2020 roku Ambasada RP w Pekinie poinformowała o zatwierdzeniu przez właściwą służbę chińską wzoru świadectwa zdrowia dla pierza eksportowanego z Polski do Chin.

Uzgodniono wzór nowego świadectwa zdrowia dla puchu i pierza eksportowanych do Chin
Strona chińska zaznaczyła, iż świadectwo może być wydane jedynie w przypadku gdy puch i pierze zostanie poddane praniu fabrycznemu oraz obróbce gorącą parą zgodnie z wymogami zawartymi w ustalonym wzorze świadectwa.
 
Ponadto strona chińska zatwierdziła do eksportu 27 polskich zakładów zainteresowanych eksportem puchu i pierza na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.


Tagi:
źródło: