Ptasia grypa w Polsce. Kolejne działania służb weterynaryjnych

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o podjętych działaniach w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u dzikich ptaków na terytorium Polski.

Ptasia grypa w Polsce. Kolejne działania służb weterynaryjnych
W nawiązaniu do informacji o wyznaczeniu pierwszego w 2016 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w gospodarstwie, w którym utrzymywano drób, Główny Lekarz Weterynarii informuje o podjętych działaniach:
  • Zakończono działania związane z likwidacją ogniska HPAI - wszystkie ptaki w ognisku choroby zostały zlikwidowane, a ich zwłoki zostały przekazane do utylizacji; zakończono również prowadzenie ostatecznego  oczyszczania i dezynfekcji;
  • W ramach dochodzenia epizootycznego zidentyfikowano 3 gospodarstwa kontaktowe, które objęto wzmożonym nadzorem weterynaryjnym; drób utrzymywany w w/w gospodarstwach nie wykazuje objawów choroby,  pobrano również próbki do badań w kierunku grypy ptaków - wszystkie wyniki ujemne;
  • W obszarach zapowietrzonymi i zagrożonym wyznaczonym wokół ogniska choroby (o promieniu odpowiednio 3 i 10 km od ogniska) prowadzone są systematyczne kontrole (perlustracje) gospodarstw, w których utrzymywany jest drób; na chwilę obecną nie stwierdzono podejrzeń wystąpienia HPAI w jakimkolwiek innym gospodarstwie;
  • Wzwiązku z przeprowadzonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii negocjacjami, władze weterynaryjne Ukrainy ograniczyły restrykcje w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu do terytorium województwa lubuskiego;
  • Aktualnie prowadzone są intensywne negocjacje z władzami Republiką Południowej Afryki, Chińską Republiką Ludową, Socjalistyczną Republiką Wietnamu oraz Tajwanem w zakresie minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i produktami pozyskanymi z drobiu utrzymywanego na terytorium Polski.
Aktualizacja 12.12.2016 r.
  • Zgodnie z regułami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), Główny Lekarz Weterynarii w dniu 5 grudnia br. poinformował w specjalnie do tego celu przeznaczonym systemie o wystąpieniu w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 wszystkie władze weterynaryjne państw członkowskich tej organizacji. Dodatkowo przekazano informacje o podjętych działaniach zgodnie wymaganiami Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.
  • Jednocześnie sukcesywnie prowadzona jest  korespondencja z krajami z którymi podpisane są odpowiednie porozumienia weterynaryjne oraz krajami sąsiadującymi z Polską w celu uzyskania  minimalizacji restrykcji w obrocie drobiem i jego produktami. W związku z tym do dnia dzisiejszego  wysłano stosowne informacje do władz  weterynaryjnych Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Republiki Południowej Afryki, Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Tajwanu oraz Ukrainy.
  • Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco zawiadamia właściwe władze weterynaryjne o aktualnym stanie epizootycznym Polski w zakresie HPAI oraz działaniach polskich służb weterynaryjnych mających w celu kontrolę sytuacji.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!