Rozstrzygnięcie „II Powiatowego Konkurs z zakresu Wiedzy Rolniczej” w Krasnosielcu z udziałem KRUS

W dniu 28 marca 2019 r. Zastępca Prezesa Kasy Andrzej Kneć uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom II Powiatowego Konkursu z Zakresu Wiedzy Rolniczej, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosty Makowskiego i Wójta Gminy Krasnosielc.

Rozstrzygnięcie „II Powiatowego Konkurs z zakresu Wiedzy Rolniczej” w Krasnosielcu z udziałem KRUS
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności rolniczych oraz nawyków bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W tegorocznej edycji adresatami konkursu byli uczniowie szkół rolniczych z terenu powiatu makowskiego.
 
Zastępca Prezesa KRUS Andrzej Kneć wręczył zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Gratulując zwycięzcom i laureatom  Andrzej Kneć podkreślił ich bardzo dobre przygotowanie i znajomość wiedzy rolniczej, olbrzymią rolę szkół rolniczych i szkół z klasami o profilach rolniczych w kształtowaniu dobrych i bezpiecznych postaw podczas pracy rolniczej.


Tagi:
źródło: