XX Konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

XX Konkurs Kasy pt. "W rolnictwie można pracować bezpieczniej" jest przeznaczony dla autorów publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w środowisku pracy i życia rolników.

XX Konkurs

W rolnictwie można pracować bezpieczniej

Niezmiennym celem konkursu jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez popularyzację „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wykazu „Prac szczególnie niebezpiecznych, których nie należy zlecać dzieciom do lat 15. w gospodarstwach rolnych”.

Nadesłane publikacje będą oceniane w trzech kategoriach: artykuły prasowe i publikacje internetowe, audycje radiowe oraz audycje telewizyjne.

KRUS do 7 listopada br. czeka na materiały o tytułowej tematyce, opublikowane od 1 stycznia do 31 października 2014 r.Tagi:
źródło: