Znamy laureatów XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie wojewódzkim

Zakończyły pracę Wojewódzkie Komisje Konkursowe XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy Patronat nad XIV Ogólnokrajowym Konkursem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Znamy laureatów XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie wojewódzkim

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 970 gospodarstw.
 

Zgodnie z regulaminem konkursu, Wojewódzkie Komisje Konkursowe sprawdziły:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i pomieszczeń gospodarczych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony ruchomych części maszyn i urządzeń,
 • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
 • warunki obsługi i chowu zwierząt,
 • stosowanie i jakość środków ochrony osobistej,
 • oceniły również rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy, oraz organizację miejsc wypoczynku i zabawy dzieci.

Laureatami etapów wojewódzkich XIV Ogólnokrajowego Konkursu BGR zostali Państwo:

 • Dorota i Dariusz Urbanowiczowie z Prężyc w woj. dolnośląskim,
 • Alicja i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa w woj. kujawsko-pomorskim,
 • Elżbieta i Sławomir Capałowie z Dysa w woj. lubelskim,
 • Arkadiusz Gaczyński z Gościeszowic w woj. lubuskim,
 • Grażyna i Jan Rokiccy z Białej Rawskiej, w woj. łódzkim,
 •  Barbara Grzesik z Lipnicy Górnej w woj. małopolskim,
 •  Zofia i Józef Kamińscy z Felcyna w woj. mazowieckim,
 • Barbara i Zdzisław Załoga oraz Maria i Mariusz Załoga zBukowia w woj. opolskim,
 • Krzysztof Witko ze Starego Sioła w woj. podkarpackim,
 • Jolanta i Jan Monachowie z Kobylanki w woj. podlaskim,
 •  Izabela i Dariusz Kostrzewscy z Brzózek w woj. pomorskim,
 • Żaneta i Roman Trałowie z Wędziny w woj. śląskim,
 • Monika i Sławomir Madejowie z Hajdaszka w woj. świętokrzyskim,
 •  Beata i Radosław Rafalscy z Żabiego Rogu w woj. warmińsko-mazurskim,
 • Dorota, Marek i Bartłomiej Banasiakowie z Gościejewa w woj. wielkopolskim,
 • Joanna i Andrzej Rutkowscy z Kolonii Maszewo w woj. zachodniopomorskim

W lipcu br. gospodarstwa zakwalifikowane do etapu centralnego będą wizytowane i oceniane przez Centralną Komisję Konkursową, powołaną przez Prezesa KRUS.

 

Zwycięzcy XIV edycji konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie, w etapie centralnym główną nagrodą dla zdobywcy I miejsca będzie ciągnik ufundowany przez Prezes KRUS.

 

Wszystkim uczestnikom XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne serdecznie dziękuję za udział, a laureatom etapu centralnego gratuluję zdobycia pierwszego miejsca w województwie oraz życzę kolejnych sukcesów w Konkursie.

 

Gala konkursowa odbędzie się 23 września 2016 roku, w Bednarach k. Poznania.  Tagi:
źródło: