| Autor: kkj6

KE publikuje Białą Księgę na temat przyszłego systemu transportu w Europie

28 marca 2011 roku Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę zatytułowaną „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.

KE publikuje Białą Księgę na temat przyszłego systemu transportu w Europie

Dokument ten rekomenduje ograniczenie europejskiej zależności od importu ropy naftowej i redukcję emisji węgla w transporcie do 60% w 2050 roku. Komentując publikację Białej Księgi ePure, europejska organizacja reprezentująca interesy producentów bioetanolu, podkreśla rolę biopaliw, jaką mogą i powinny odegrać w realizacji postawionych przed UE celów w tym zakresie.

W Europie, z wyjątkiem transportu, wszystkie sektory gospodarki objęte protokołem z Kioto zredukowały wielkość emisji gazów cieplarnianych od 1990 roku. Emisje z transportu wzrosły o prawie 30% od tego czasu i obecnie reprezentują ponad 1/5 łącznej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. „Fakt ten wyraźnie podkreśla dlaczego tak ważne jest powiązanie Europy z biopaliwami. Mocny europejski sektor biokomponentów w sposób zdecydowany może pomóc w jednoczesnym ograniczeniu naszej zależności od importu ropy naftowej i redukcji emisji. Produkcja etanolu w Europie wzrasta i nasz przemysł jest gotowy na granie istotnej roli w dekarbonizacji wspólnotowego sektora transportu” – stwierdza Rob Vierhout, Sekretarz Generalny ePure.


„W nadchodzących dziesięcioleciach ropa stanie się zasobem coraz bardziej deficytowym, pochodzącym od coraz mniej pewnych dostawców. Jak zauważyła ostatnio MAE, im mniej skuteczniej będzie postępować dekarbonizacja na świecie, tym szybciej będą rosły ceny ropy. W 2010 r. UE importowała ropę o wartości ok. 210 mld EUR. Brak rozwiązania kwestii zależności od ropy może mieć znaczny wpływ na zdolność obywateli do podróżowania oraz na bezpieczeństwo gospodarki, zaś konsekwencje dla inflacji, równowagi handlowej i ogólnej konkurencyjności gospodarki UE mogą być poważne.” – czytamy w Białej Księdze KE.


W towarzyszącym Białej Księdze dokumencie roboczym Komisji Europejskiej zawarto szereg pozytywnych wniosków związanych z biopaliwami:

  • do roku 2050 biopaliwa mogą reprezentować około 40% konsumowanej energii w transporcie długodystansowym;
  • biopaliwa mogą być spalane w transporcie kolejowym;
  • transport morski mógłby być wzmocniony poprzez użycie biopaliw.

Sekretarz Generalny ePure dodaje: „Biała Księga potwierdza, że w niektórych gałęziach transportu biopaliwa są jedyną opcją obniżenia emisji węgla. Chcemy, aby Komisja Europejska poszła dalej z konkretnymi propozycjami legislacyjnymi, które wesprą europejskich producentów etanolu w kontekście biopaliw jako dostępnego rozwiązania zapewnienia zrównoważenia sektora transportowego”


Producenci etanolu w Europie już teraz spełniają najwyższe kryteria środowiskowe na świecie.


Źródło: http://www.kib.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!