| Autor: redakcja3

Ministerstwo Infrastruktury na temat planowanej nowelizacji ustawy o autostradach płatnych

Pismem z dnia 19 maja br. Departament Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury wystosował odpowiedź na wystąpienie Krajowej Izby Biopaliw do ministra Cezarego Grabarczyka.

Ministerstwo Infrastruktury na temat planowanej nowelizacji ustawy o autostradach płatnych

Wystąpienie dotyczyło przedstawienia informacji na temat planowanej najbliższej nowelizacji ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) w zakresie planowanego wprowadzenia przepisu, który uregulowałby sytuację biokomponentów, stanowiących samoistne paliwa, wykorzystywanych do napędu pojazdów, w taki sposób, aby wydanie bądź nie wydanie przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zezwolenia na pomoc publiczną dotyczącą biopaliw nie powodowało wątpliwości interpretacyjnych.

Zgodnie z przekazanym obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnieniem zaproponowany przez resort przepis precyzowałby, że zwolnienie z opłaty paliwowej wprowadzania na rynek krajowy biokomponentów, stanowiących samoistne paliwa, wykorzystywanych do napędu pojazdów, będzie miało zastosowanie w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej dotyczącej biopaliw.


Źródło: http://www.kib.pl/

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!