| Autor: kkj6

Nowy raport IEA wskazuje na istotną rolę biopaliw w realizacji polityki transportowej do 2050 roku

Opublikowany 22 kwietnia br. raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) „Technologiczna mapa drogowa – Biopaliwa w transporcie” wskazuje, że szerokie rozpowszechnienie biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony może odegrać kluczową rolę w redukcji emisji CO2 w sektorze transportowym jak również znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne.

Nowy raport IEA wskazuje na istotną rolę biopaliw w realizacji polityki transportowej do 2050 roku

Do 2050 roku biopaliwa mogą stanowić 27% łącznej ilości paliw wykorzystywanych w transporcie, zastępując olej napędowy, naftę oraz paliwo lotnicze i unikając dzięki temu emisji na poziomie 2.1 Gt dwutlenku węgla rocznie, jeśli będą produkowane w sposób zrównoważony – podkreśla IEA w swoim raporcie.

IEA wskazuje w swoim raporcie kluczowe działania, których podjęcie pozwoli na realizację założeń względem roli biopaliw do 2050 roku. W opinii Agencji należy m.in. w szczególności:

  • stworzyć stałe, długoterminowe ramy polityki względem biopaliw w celu zbudowania zaufania inwestorów i umożliwienia zrównoważonej ekspansji produkcji biopaliw;
  • zapewnić finansowanie i mechanizmy pomocowe na poziomie obejmującym obiecujące zaawansowane technologie produkcji biopaliw w celu uruchomienia produkcji komercyjnej w ciągu kolejnych 10 lat, a także udowodnienia osiągnięcia przez nie oczekiwanych efektów ekonomicznych i środowiskowych;
  • kontynuować rozwój uzgodnionych na poziomie międzynarodowym kryteriów zrównoważonego rozwoju jako bazy do wdrożenia systemów certyfikacji biopaliw w powiązaniu z politykami zmiany użytkowania gruntów na poziomie krajowym;
  • powiązać systemy wsparcia finansowego z kryteriami zrównoważenia w celu zapewnienia 50% redukcji emisji w całym cyklu produkcyjnym biopaliw oraz zachęcenia do szerszego wykorzystywania odpadów i pozostałości jako surowca.
  • zwiększyć efektywność badań naukowych nad nowymi surowcami i stworzyć mapy dostępnych do wykorzystania surowcowego gruntów w celu pełnej identyfikacji najbardziej obiecujących surowców i ich dostępności w przyszłej, zwiększonej skali zapotrzebowania;
  • promować powiązanie polityki wobec biopaliw z polityką rolną, leśną i rozwoju obszarów wiejskich;
  • wprowadzić generalny system zrównoważonego zarządzania gruntami, którego celem będzie zapewnienie, że tereny rolne i leśne użytkowane są w sposób zbalansowany, co ograniczyłoby zjawisko pośredniej zmiany użytkowania gruntów rolnych w związku z rozwojem biopaliw.
Źródło: http://www.kib.pl/


Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!