Grad, deszcz nawalny, susza | Gospodarz w polu

Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, czy suszy.

Ubezpieczenie upraw od ryzyk związanych z wystąpieniem nieprzewidywalnych i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wydaje się być kluczowe dla każdego gospodarza i rolnika. Nie wszyscy o tym pamiętają a wystarczy przecież  chwila, aby przymrozek, lub grad zniszczył uprawy, które powstają nakładem ciężkiej pracy. O tym, że warto się przygotować na ewentualność tak często przecież występujących niekorzystnych zjawisk pogodowych na terenie naszego kraju rozmawiamy z przedstawicielami Concordii, należącej do grupy Generali. Concordia dysponuje profesjonalną kadrą rzeczoznawców, specjalistów z branży rolnej, którzy od wielu lat są  zaangażowani w działalność dotyczącą profesjonalnej likwidacji szkód. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.
 
Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, czy suszy.
 
Mówi Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia, Grupa Generali: na co dzień zajmujemy się ubezpieczeniem rolnictwa. W kwestii ubezpieczenia upraw obejmujemy swoją ochroną duże jak i małe gospodarstwa rodzinne. W ramach ochrony ubezpieczeniowej oferujemy naszym Klientom zabezpieczenie od takich ryzyk jak: gradobicie, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, czy huragan. Są to zjawiska, które w tej chwili najczęściej występują, ale nie zapominamy również o Klientach, którzy również potrzebują zabezpieczenia od ryzyka susz. Obecnie najczęściej zdarzają się szkody gradowe. W tym sezonie możemy się pochwalić ochroną takich upraw, jak borówka, cykoria, na których właśnie w tym roku wystąpiły bardzo duże straty spowodowane gradobiciem. Największe zainteresowanie ze strony klientów widzimy w tematyce ubezpieczeń upraw konwencjonalnych, tj. ubezpieczeń zbóż ozimych, jarych, rzepaku ozimego, buraków cukrowych czy kukurydzy. Ubezpieczamy rolników na terenie całego kraju, niezależnie od położenia geograficznego. Dysponujemy profesjonalną kadrą likwidatorów szkód. 
 
O procesie likwidacji szkód i współpracy z rzeczoznawcami na terenie całego kraju oraz o doświadczeniach związanych z pracą z ekspertami terenowymi, rozmawiamy z Zastępcą Dyrektora Biura Likwidacji Szkód Concordia Ubezpieczania, Grupa Generali: moim zadaniem jest wraz z rzeczoznawcami oszacowanie strat na skutek wszystkich ubezpieczonych ryzyk. Sezon jest bardzo burzliwy. Mamy przede wszystkim przymrozki wczesne. Mamy teraz dosyć dużo burz, które kończą się gradobiciami i deszczami nawalnymi W tym roku mamy bardzo dużo zgłoszeń szkód w uprawach. Jest to ok. 19 000 zgłoszeń, z czego 11 000 już obsłużyliśmy. Żeby oszacować taką ilość szkód niezbędna jest duża kadra rzeczoznawców. Nasza kadra rzeczoznawców, to specjaliści z branży rolnej, którzy od wielu lat są zaangażowani w szacowanie szkód. Do każdej z upraw jest odpowiednia metodologia. Nasi rzeczoznawcy posiadają umiejętności szacowania szkód do każdej z upraw według tych metod. W przypadku upraw konwencjonalnych, często mamy takie sytuacje, w których staramy się wyjaśnić rolnikom, że płacimy za szkodę spowodowaną ryzykiem, które jest wykupione na polisie. Poniesione straty niezwiązane z ubezpieczonym ryzykiem musimy odseparować. Staramy się żeby każdy rzeczoznawca wyjaśnił metodycznie i pokazał powód bądź problem, który nie leży po stronie ubezpieczyciela. Rzeczoznawcy pozyskiwani są z sektora branży rolnej. To specjaliści, doradcy rolniczy, lub wykładowcy akademiccy zajmujący się uprawami. Ci specjaliści gwarantują prawidłową obsługę i obiektywną  ocenę strat w uprawach.
 


Tagi:
źródło: